Technologia zduńska

Technologia zduńska

Jak zbudować piec do wypieku 10, 20, 50, czy 100 bochenków chleba?
Jak zbudować piec do suszarni? Jak wybudować kocioł zduński, który ogrzeje wodę dla kilku bloków?

To wszystko kryje się pod terminem TECHNOLOGIA ZDUŃSKA. W oparciu o zastosowanie, zapotrzebowanie cieplne, sprawność oraz inne niezbędne dane, dobiera się wielkość, wydajność i parametry potrzebnego urządzenia. Weźmy na warsztat piec piekarniczy na 30 chlebów. Będzie on większy od pieca na 15 bochenków, a co za tym idzie, również cięższy. Potrzebujemy zatem więcej energii by rozgrzać go potrzebnej temperatury, czyli większego paleniska. Ale nie zawsze! Fakt, powierzchnia wewnątrz pieca musi być adekwatna do naszych wymagań co do ilości jednorazowego wypieku. Możemy jednak udoskonalić konstrukcje pieca tak, by ilość spalonego drewna w dużym palenisku, była o kilkanaście do kilkudziesięciu procent mniejsza. Pomogą nam w tym odpowiednie kanały dymowe, izolacja termiczna pozioma i pionowa, rozmieszczenie powietrza czy obniżenie wylotu spalin w komorze. To samo dotyczy się każdych innych urządzeń grzewczych na drewno czy węgiel. Odpowiednie, technologiczne podejście do tematu palenisk, w perspektywie lat doprowadzi do oszczędności finansowych, a co za tym idzie, większej stopy zwrotu w zainwestowany piec.